Hvad er en målgruppe

En målgruppe, er den gruppe af mennesker du vil sætte fokus på.
Dette kan fx være i forbindelse med din markedsføring af produkt.

Så hvad er en målgruppe?
En målgruppe er et eller flere dele af markedet, som vi ønsker at fokusere på.
Når vi har et marked, deler vi det op i flere segmenter, eventuelt i et sildeben, for da at fortælle hvem vi ønsker at rette vores fokus på.

Skal vi foreksempel sælge cykellygter til de lokale, nytter det ikke noget vi retter vores fokus på folk der kører i bil, eller dem der bor langt væk. Derfor bruger vi vores grupperinger til at fortælle hvem vi vil fokusere på.

Når vi skal give et overblik over markedet, samt hvem vi vælger som målgruppe, starter vi med at inddele det i segmenter.
Det kan vi blandt andet gøre på denne måde, med et sildeben.
Først vælger vi de 2 vigtige kriterier for vores målgruppe.
Det kan foreksempel være hvor ofte de cykler, samt hvor de bor.

Hvor ofte 
Hvor langt
Cykler hver dag Et par gange om ugen Sjældent Aldrig
0-5km fra butikken 1 2 3 4
5-10 km fra butikken 5 6 7 8
10-20 km 9 10 11 12
20+km 13 14 15 16

Nu har vi inddelt hele markedet i segmenter og vi skal nu til at finde vores målgruppe.
Ved at lave dette sildeben, får vi et rigtig godt overblik over markedet, samt hvem der ville være relevante. Vi giver alle felter et nummer, som jeg har gjort i kassen overfor – dette hjælper os til at give et overblik over hvem vi mener.
Skulle vi sælge cykellygter til de lokale, ville det være dumt at vælge segment 16 foreksempel, altså folk der bor mere end 30 km væk og aldrig cykler.
Vores oplagte målgruppe, ville nok være segment 1 og 2 som primær målgruppe, altså den målgruppe som vi satser på, mens segment 5 og 6, kan være vores sekundære målgruppe, altså den målgruppe som vi prioriterer næstmest og også henvender os til.

Når du skal vælge kriterier til din segmentering, kan du bl.a. bruge følgende:

Følgende kriterier kan bruges til at segmentere efter

Geografiske kriterier: Land, region, by – Bosiddende i by, provins eller landområde – Klima ect.
Demografiske kriterier: Alder – Køn – Familie – Livscyklus, uddannelses niveauer, indkomster, jobs, nationalitet, sprog ect.
Psykografiske kriterier: Personligheder, livsstile, værdier, holdninger, vaner, produktudnyttelser ect.
Technographic variabler: Motivationer, brugsmønstre, holdninger til teknologi, grundlæggende værdier, brug af medier ect.

I vores tilfælde valgte vi som sagt afstand, som er geografisk og livsstil ( at cykle på arbejde ), som er psykografisk.

Er det til din opgave, er det vigtigt med noget tekst, her kan du bl.a. lave en hurtig segmenteringsbeskrivelse, altså “jeg henvender mig til folk der bor 0-20km fra butikken, som enten cykler hver dag eller et par gange om ugen” – hertil kan du også beskrive de forskellige segmenter.

Når du har beskrevet den målgruppe du har valgt, er det også vigtigt at fortælle og argumentere for hvorfor du har valgt din målgruppe som du har. Her kan SMUK-Modellen, give et godt overblik.