SWOT TOWS

Hvad er SWOT, TOWS?
Når vi skal analysere virksomhedens styrker og svagheder, er SWOT en rigtig god model, til at give os overblikket.
Med SWOT kan vi nemlig analysere de styrker eller udfordringer som virksomheden står overfor.
SW bruges på virksomhedens interne situation og OT giver et overblik over det eksterne, lad os se på hvordan vi bruger SWOT.

SWOT Står for, Strengths, Weakness, Opportunities og Threats.
Altså hvad er virksomhedens styrker, hvad er virksomhedens svagheder, hvad er mulighederne, samt hvilke trusler er der.

Når vi både har virksomhedens interne styrker og svagheder, samt virksomhedens eksterne muligheder og trusler, kan vi med SWOT få et overblik over situationen, hvor vi skal sætte ind, samt hvor vi kan udvikle.

For at danne et overblik over situationen, indsætter vi SWOT i en tabel, som foreksempel nedestående.

Internt

Styrker (S) Svagheder (W)
1 Styrke

2 Styrke

3 styrke

1 Svaghed

2 Svaghed

3 Svaghed

 

Ekstern

Muligheder (O) Trusler(T)
1 Mulighed

2 Mulighed

3 Mulighed

1 Trussel

2 trussel

3 trussel

TOWS
Tows kaldes også et matrix, det er det værktøj vi bruger til at sammenkoble vores SWOT analyse. Hvad kan vi bruge fra vores tidligere model i det fremtidige arbejde?

I TOWS arbejde vi med:
Maxi – Maxi, som er S og O fra SWOT, altså kan vi bruge nogle af vores styrker og muligheder sammen? – Så hvordan bruger vi de muligheder der er, ved hjælp af vores styrker?
Maxi – Mini, som er S og T, kan vi maksimere de stærke sider og minimere truslerne? Det vil sige bruge vores stærke sider til at minimere truslerne. – Hvordan kan vores styrker modarbejde eller komme truslerne til livs?
Mini – Maxi, som er W og O, at minimere de svage sider og maksimere mulighederne. – Kan vi komme de svage sider til livs, ved at bruge nogle af vores muligheder?
Mini – Mini, som er W og T, som er minimere svage sider og minimere trusler. Hvad skal vi gøre for at svaghederne ikke bliver en del af truslerne, eller at truslerne kan bruge svaghederne.

Alt dette kan vi endnu engang sætte ind i en tabel for at skabe et overblik.
Her indsætter vi vores tal fra SWOT så der gives et overblik over hvad vi henviser til.
Man kan enten tilknytte en kort tekst i selve modellen eller gøre det efterfølgende.
TOWS

 

Styrker (S) Svagheder (W)
Muligheder (O) Maxi Maxi (S) (O)

S1,S3+O3
Styrke 1 og 3, kan bruges på mulighed 3 fordi…
S2+O1
Styrke 1 og mulighed 1 kan være med til at….

Maxi Mini (S) (W)

S3,S2+W3
Styrke 3 og 2, kan komme vores svaghed 3 til livs da…
S3+W1
Styrke 3 og svaghed 1 kan være med til ….
W3 + O3
Vores svaghed 3, kan udnyttes af vores mulighed 3, da ….

Trusler (T) Maxi Mini (T) (S)

S2+T1
Vores styrke 2, giver os mulighed for at minimere vores trussel 1 da….
S1+T2
Vores styrke 1 kan være med til at minimere trussel 2 helt, da….

Mini Mini (T) (W)

W3+T1
Virksomheden står overfor en kæmpe udfordring når det kommer til svaghed 3 og trussel 1, da der ikke er mulighed for…

Efter at have lavet SWOT modellen, samt brugt den til at udarbejde en TOWS, kan du skrive en opsummering omkring virksomhedens interne og eksterne styrker.
Denne behøver nødvendigvis ikke være så lang, da du har 2 modeller med tekst tilknyttet.
Opsummeringen er blot hvad du har fundet ud af, ud fra din SWOT og TOWS, hvordan virksomheden kan bruge det, hvad de skal være forberedt på, samt hvordan de skal begynde at agere.